Cijfermatige analyses wetenschappelijk?

Lodi Planting Persoonlijke ontwikkeling 1 Comment

Ik sta wantrouwig ten opzichte van cijfermateriaal dat wordt gebruikt als hét argument om op een wetenschappelijke manier ‘iets’ te bewijzen. Een voorbeeld is: “Retentiemanagement” van Emily Rammant en Roland Pepermans (2003), maar evengoed andere Human Resources boeken staan vol van “subjectieve” cijfermatige analyses om de argumenten – van de auteur of (literatuur)onderzoekers – kracht bij te zetten. Ik gebruik het woord subjectief, omdat dankzij het veelvoud aan onderzoek naar Human Resources gerelateerde onderwerpen – met telkens “genuanceerde” of contradictoire uitkomsten – de auteur juist díe onderzoeken kan gebruiken om “gelijk” te krijgen.

Ik staaf mijn bewering met – wellicht een kortzichtig – voorbeeld: neem een reeks “getallen” 1, 2, 3, 4. Wat betekent dit? Het kan inderdaad een reeks getallen zijn, maar het kunnen evengoed startnummers, een taal of een code zijn. En zelfs als het één van genoemde voorbeelden is, dan ontbreekt alsnog de daadwerkelijke betekenis: zijn het personeelsleden of openstaande vacatures? Gaat het over ontslagenen of juist over mensen die zijn aangeworven?

Elk antwoord is enerzijds onderhevig aan de interpretatie – ondanks een verklaarbaar en logisch lijkende uitleg – van auteur evenals de interpretatie van de lezer/gebruiker en anderzijds is een antwoord onderhevig aan een heleboel variabelen als: de tijd of de plaats waar men het leest/interpreteert, de taal waarin het is geschreven of gewoonweg de algemene context van het geschrevene.

Daarnaast bezie ik cijfermatige analyses slechts als momentopnames van een jaar, een maand, een week of zelfs een dag. Dit impliceert dat zij maar een tijdelijke tendens weergeven vanwege hun snelle veroudering. Zelfs wanneer er op consequente en regelmatige basis, analyses worden getrokken uit cijfermateriaal – én deze naast elkaar worden gelegd om te vergelijken – zal dit slechts een tendens zijn. En het is hier waar statische grafieken (met inhoudelijke bibliografie) en dergelijke uit kunnen ontstaan die wij (eindgebruikers) lezen.

Het moge duidelijk dat ik geen voorstander ben van “wetenschappelijk” cijfermateriaal, maar ik ben me volledig bewust dat mijn bescheiden mening een volledig subjectief gegeven is. Ik verwacht dan ook dat er kritisch naar wordt gekeken, maar ik wil alleen beargumenteren waarom ik geen cijfermateriaal gebruik (in mijn scriptie): tenzij om een tendens aan te geven.

Comments 1

  1. Ik ben voor deel met jouw eens. Cijfermatige analyses zijn toverspreukjes om de kinderen naar het snoepje te lokken. MAAR.. spijtig genoeg is het noodzakelijk. Een prachtige stukje tekst over een welbepaalde theorie zal een Manager wel aanspreken, maar om het spul te verkopen heb je die cijfers nodig. Het magische woord is “resultaat”. Spijtig genoeg is de theoritici in onze sector taak/resultaatgericht.

    Noodzakelijk kwaad zegt de visboer. Op een minimum houden dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *