De optimist?

Lodi Planting Persoonlijke ontwikkeling Leave a Comment

In hoeverre is iemand – die pretendeert een rasechte en doorbloedde optimist te zijn – daadwerkelijk een optimist? Of in andere bewoording: in welke mate kan of durft iemand met standaardantwoorden als ‘we roeien met de riemen die we hebben’ of het allertyperendste ‘naar omstandigheden gaat het goed’ zich te identificeren met – wat ik een met vrolijkheid doorweekte persoonlijkheid noem – een levensgenieter? Een optimist of toch dé optimist?

Mogelijke antwoorden impliceren een zinderende onwetendheid en overtuigende nood aan klaagzang, zich te verdiepen in de ruimste betekenis van hetgeen een optimist voorstelt. Het zal immers blijken, dat de beproefde humor van Nederlands grootste hedendaagse cabaretier Theo Maassen zegeviert. Is er daarom niettemin sprake van één van Maassen’s leuzen ‘een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist’? Zo pessimistisch als de donkere huidskleur doordrongen met een zogenaamd kleurrijk en levendig zelfbeeld wat niets meer dan een zwartgallig evenbeeld van de werkelijkheid is.

M.a.w. bestaat het legitieme woord optimist? Of is sprake van verbroedering tussen dikke en bovendien kleine jongetjes die al jarenlang opgesloten zitten in hun vetzuchtige lichaam en opgedrongen worden aan hun baatzuchtige oom. Of dachten jullie dat misplaatste seksuele handelingen ‘zonder zak’ slechts met jonge meisjes gebeurde. En hoe blijft dan een dergelijk individu optimistisch?

Bepaalt het biologische geslacht dergelijk onderscheid of zijn er andere kwantificeerbare en aanwijsbare beweegredenen voor aan te duiden? De eenvoud van een simpel geplaatste practical joke doet graven – in het zelfingenomen overheersend en onderontwikkeld dorre en grijze massa – naar lichtvertrekkende spieren in het aangezicht. Er verschijnt een lach. Verschijnt er een lach? Er verschijnt een onwetende lach. Een lach waarvan de onzekerheid afdruipt als een zweetdruppel van een vochtig en aangedampt lichaam dat ‘klaar’ roept.

Helaas, Klaar mag niet buiten komen spelen. Gefopt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *