De wereld wordt beheerst door ‘Affluenza’ – Have Positive Volition (not ‘Think Positive’) [deel 4]

Lodi Planting Inspiratie, Persoonlijke ontwikkeling Leave a Comment

Positief denken is een mooie eigenschap, maar niet afdoende als natuurlijke antidote, en komt voort uit oprecht, diepergelegen en natuurlijk optimisme (≠ postitief denken). ‘Optimism’ is een van de termen naast ‘determinism’ en ‘purpose’ wat het begrip “Positive Volition” inhoudt en omvat een aantal vaccinaties tegen ‘Affluenza’:

A) Your best is good enough
B) It is not your fault that you are who you are
c) At the same time, you must accept that the particular situation you are in is chosen by you and that you are a free agent with volition
D) Form as truthful and accurate as assessment as possible of yourself and your society, rather than living in a rose-tinted bubble of positive illusions
E) Hope for the best, expect the worst
F) Don’t be scared of examining your failures as much as your successes when searching for clues about what to do
G) Don’t take responsibility for what is not your fault or others’ achievement
H) Avoid black-and-white simplification, embrace complexity and tolerate contradictions
I) Be as self-concordant as possible

Volgens Oliver James hebben mensen die zich identificeren met bovengenoemde opsomming een voordeel ten opzichte van zij die dat niet kunnen, omdat zij hun eigen leven leiden en dat is hetgeen ik probeer met het schrijven van mijn persoonlijk statuut. Tevens probeer ik bepaalde waarden me eigen te maken, zodat ik (1) minder vatbaar ben voor ‘Affluenza’ en haar gevolgen en (2) een ‘beter’ mens, zowel professioneel als prive, word.

“Je best is goed genoeg” is m.i. een moeilijk te accepteren vaccinatie (lees: gezegde) wegens de, en daar gaat ‘Affluenza’ net over, verrottende maatschappij waarin wij leven, maar “meer dan je best kun je niet doen” en dat past beter bij me. Hoewel deze gezegden bijzonder dicht bij elkaar liggen denk ik toch dat er een verschil in zit, want soms is je best niet goed genoeg en moet je over presteren, het onmogelijke waar maken en dat terwijl je niet meer dan je best kan doen. Merk je het minieme verschil?

De tweede vaccinatie (B) is even moeilijk te verteren, want m.i. kun je wel iets doen aan je persoonlijkheid. Waarom zijn er anders zelfhulpboeken? Psychiaters? Psychologen? Sociale werkers? Ok, je opvoeding heb je meegekregen (of niet), de stad/buurt waarin je bent opgegroeid kon je niet veranderen, etc., tot een bepaalde leeftijd waarin je eigen leven route geeft en verantwoordelijk wordt voor de keuzes die je maakt. Deze leeftijd is voor iedereen verschillend en daarom is de derde vaccinatie (C) een belangrijke verduidelijking, want als je inderdaad een vrije wil hebt die jouw keuzes bepaald, dan kun je er ook voor kiezen, ongeacht de redenen, om je persoonlijkheid te veranderen. Ik was 21 toen ik besloot een aantal persoonlijke eigenschappen radicaal te veranderen en dit proces is nog steeds gaande. Mijn persoonlijk statuut is hier een onderdeel van en de boeken die ik lees behoren tot dit proces. Zelfs deze tekst behoort tot een verinnerlijking van mijn persoonlijkheid. Dit ben ik.

Vaccinatie (D) is m.i. belangrijk, want het heeft geen zin in een zelfbedachte en -verheerlijkte wereld rond te huppelen aangezien je je hierdoor ontrekt aan de realiteit van het leven en voor je zonden gebruik je het verlies van spontaniteit als excuus. Je moet richting aan je eigen leven geven wil je virusvrij door het leven gaan en dit betekent dat je je bewust moet worden van de gevaren die er zijn en/of kunnen opduiken. Hiermee zeg ik niet dat alles te plannen valt, integendeel (het ‘lot’), maar hoe meer je je bewust bent hoe intenser en bevredigender je leven wordt (=vaccinatie E). Elk individu zal te maken krijgen met eigen gevaren als: de dood van een familielid, goede vriend, huisdier en/of naasten, midlife-crisis, slechte schoolresultaten, ziekte, etc., en deze zijn persoonlijk. Wat zijn jouw gevaren?

Als je jezelf gronding onder de loep neemt dan kom je een heleboel dingen te weten: gevaarlijke dingen, stomme dingen, leuke dingen, (…) dingen die je al wist van/over jezelf, maar ook nieuwigheden. Bijvoorbeeld. Successen die je hebt geboekt, situaties waar je laks bent geweest en waar je beter had kunnen presteren of dat je bepaalde personen meer mist dan je ooit zult toegeven. Hoe beter je jezelf kent hoe beter je je eigen medicatie kan voorschrijven. (= vaccinatie F) Belangrijk hierbij is dat (1) je geen krediet neemt voor successen evenals mislukkingen die jou niet toebehoren (=vaccinatie G), want deze zullen uiteindelijk tegen je keren en (2) dat je dit vanuit zoveel mogelijk verschillende hoeken probeert te benaderen, waar nodig contradicties omarmt en zonodig voor de moeilijke weg kiest (=vaccinatie H). Deze laatste vaccinatie zal, wanneer goed toegepast, de mogelijkheden tot besmetting nihil maken, omdat je keuzes gebaseerd zullen zijn op je intrinsiek vertrouwen waarbij je alle (diegene die je kon zien) gevaren hebt geanalyseerd, afgewogen en laten leiden.

Tot slot zegt vaccinatie I dat je jezelf moet accepteren in je successen maar evenens in terkortkomingen. Met andere woorden: je moet blij met jezelf zijn. In principe is dit een mooie conclusie van alle vaccinaties onder deze topic en geeft op zeer makkelijke wijze de “major” antidote weer voor het ‘Affluenza’-virus. Waarom zou je meer willen als je gelukkig met jezelf bent? Hoe je dit moet doen wordt stelselmatig uitgelegd aan de hand van volgende vaccinaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *