Goddelijke waarheden

Lodi Planting Persoonlijke ontwikkeling 4 Comments

De aanleiding van een dubieuze titel als deze bouwt voort op een reactie die ik ontving op mijn blogtekst: het leven begint bij.

Een feit is dat de wetenschap voorkomt uit goddelijk[1] geïnspireerde ideeën en toepassingen. Een voorbeeld. ‘Jezus’ (als hij ooit heeft bestaan) is geboren volgens natuurwetenschappelijke wetten, maar dit zou een flauw voorbeeld zijn. Een ander voorbeeld. Vroeger – in de Oudheid en zelfs daarvoor – waren alle filosofen goddelijk georiënteerd daar zij (1) les kregen van priesters en (2) later in hun ‘carrière’ zelf de rol van lesgevend priester tot zich namen. Ik gebruik de filosofie als voorbeeld, wat wellicht niet de bakermat van de wetenschap is, maar tegelijkertijd is alle wetenschap wel doordrongen van filosofie. Eens te meer daar de grootste – en meest bekendste – filosofen, zoals Plato (politiek), hun invloed hebben gehad op de wetenschap[2] en misschien nog steeds.

Dit voorbeeld van goddelijke wetenschap toont aan dat de wetenschap en geloof enerzijds elkaar aanvullen en anderzijds elkaar hebben beïnvloedt. Dit gesteld zijnde, denk ik ook dat er zowel in de wetenschap als in de godsdiensten waarheden zijn, juist omdat beiden met elkaar doorweven zijn. Vanuit deze optiek kan ik ook niet anders concluderen dat iedereen gelooft, zij het in een G*d of in de wetenschap. Niemand is ten slotte de nihilist van het geloof op zichzelf, zelfs niet, of juist niet, in de 21ste eeuw waar de filosofie een heel andere plaats heeft gekregen.

Doordat de filosofische wetenschap na de negentiende eeuw[3] veel minder onderhevig is aan goddelijke invloed, en stilaan ontdoet van haar goddelijk jasje, staat de filosofische wetenschap niet meer gelijk aan het geloof. De oorzaak hiervan is het stelselmatige verlies van de kerk en de winst van het empirisch onderzoek. Hoewel er altijd goddelijke invloeden aanwezig zullen zijn, want de filosofische wetenschap kent namelijk deels een geloofsgeoriënteerde oorsprong, zou je zelfs kunnen stellen dat beide haaks op elkaar staan wat uitmondt tot de hedendaagse tweestrijd: wetenschap versus geloof.

De filosofische wetenschap wordt tegenwoordig veel eerder vertaald als “een manier van denken” in plaats van het vertegenwoordigen van het revolutionaire gedachtegoed. Dit zorgt ervoor dat er in iedereen een filosoof schuilt ongeacht opleiding en/of geloofsovertuiging. Als je deze lijn doortrekt, met de huidige kritische tijdsgeest gekoppeld aan de vrijheid van meningsuiting in je achterhoofd, kun je niets anders concluderen dat dit tot verschillende (subjectieve) meningen, stromingen en tot slot ook interpretaties van het hedendaagse geloof evenals filosofie leidt. Iedereen heeft ten slotte een mening.

Kortom alles is voor interpretatie vatbaar vanwege ieders eigen waarheid en alles is waar totdat het tegendeel bewezen is, maar dit is mijn mening. Hoe denken jullie erover?

[1] Goddelijk wordt hier bedoeld in de geloofsmatige zin van het woord en kan bijgevolg gelden voor elk geloof.
[2] De wetenschap moet gelezen worden als de filosofie.
[3] Eind achttiende eeuw ontstonden ook grote denkers zonder theologische opleiding en/of priesterlijke aanstelling. Let wel: dit is een voorzichtige schatting.

Comments 4

 1. aangezien dit een reactie is en geen blogtekst heb ik niet de nodige voorzichtigheid gehanteerd van het nalezen en corrigeren, Ik bied mijn excuses hiervoor aan.

  Laten we eerst even de waarheidsverkrachting bekijken.
  De hoogjaren van de Europese filosofie worden gevierd als geen enkele religie een sterke greep heeft op het leven; denk maar aan Plato (het meergodendom van de Grieken hield geen absolute regels in).

  Een tweede verkrachting is dat religie tot de laatste decenia niet onderhevig was aan interpretatie. Spijtig genoeg hebben sommigen zich laten misleiden door een bende pedofielen in het vaticaan. Als je de bijbel leest zie je heel duidelijk een roep naar interpretatie: de bijbel gaat maar een nut hebben als je het interpretteerd: de kwade god van de zondvloed is voor sommigen een twijfelachtige god (heb ik het wel goed gedaan).

  Zoals eerder gecommentarieerd zijn geloof en religie NIET verwoven. Waarom zouden ze: wetenschap onderzoekt meetbare feiten, vertrekkende van een theorie. We creëren universa die we uitleggen.
  Godsdienst daarentegen heeft als doel het bewustzijn van mensen te helpen. We vinden een externe kracht uit die ons leven beïnvloed zonder hiervoor enige aanwijzing te hebben.

  Verder wordt ik verschrikkelijk kwaad op mensen die wel zeggen dat ze in God geloven, maar nooit nadenken over hun geloof… Welke godsbeelden heb jij? kun je een moment benoemen dat God je bijstond? Neen, want je godsdienst is een puzzel van onsamenhangende brokjes die je sociale status beïnvloeden.

  Dit alles gezegd zijnde ga ik me nu verdiepen in het verschil tussen religie, geloof en filosofie.
  En jij?

 2. @de jeugdpastor op kruistocht: dank U voor Uw bericht, maar sta me vrij hier een reactie op te vormen. Je hebt deels gelijk door mijn “waarheidsverkrachtingen” te weerleggen met jouw argumentatie. Dit constateer ik doordat ik – helaas – te weinig “ins” en “outs” om daadwerkelijk iets te kunnen stellen, maar tegelijkertijd weet ik wel dat elke vroege filosoof (dus wetenschapper) goddelijk geinspireerd was. Hierdoor kun je wetenschap en geloof niet los van elkaar zien ook al zijn ze dat wel.

  Ik vind dit onwijs interessante materie waar ik graag mijn kennis in wil verrijken, maar dat zal voor bij mijn terugkomst zijn.

  Tot slot vind ik wel dat je meer anti- dan pro G*d bent en dat terwijl jij je in “hogere” kringen bevindt.

  Amen

 3. “maar tegelijkertijd weet ik wel dat elke vroege filosoof (dus wetenschapper) goddelijk geinspireerd was.”

  1 woord: pragmatisme. heeft niks te maken met goddelijke en wil zich volledig los maken ‘zoektocht naar waarheid’ hetgeen filosofie al duizenden jaren wakker houdt.

 4. @Scherson: sterk! (toch kan ik het niet los bezien)

  Het is als vechten tegen de opvoeding die je hebt genoten. Hoezeer je je ook afzet, je blijft het altijd meedragen en dat m.i. nu niet anders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *