Inleiding [2]: De grondgedachten van effectief leiderschap

Lodi Planting Inspiratie 4 Comments

Om op een effectieve manier aan jezelf te werken op basis van een boek – als de zeven eigenschappen van effectief leiderschap – is het belangrijk om de theorieën met jouw meerwaarde te filteren uit het geschreven geheel, zodat je in staat bent om dit in de praktijk kunt toepassen. Dit impliceert dat jij komende weken mijn meerwaardes komt te ontdekken. De ideeën waarmee ik aan de slag wil gaan Mijn zoektocht naar de antwoorden op mijn vragen zoals gesteld in mijn vorige tekst. Of wat nog zal blijken: mijn tocht naar een succesvol leven, dat begint bij een aantal grondgedachten.

Inleiding [2]: De grondgedachten van effectief leiderschap

“Het unieke menselijke vermogen tot goed of kwaad is de stille getuige van wat iemand is, niet van wat hij beweert te zijn” (William George Jordan) Deze quote is gebaseerd op een principiële levenshouding waar – volgens S.Covey – de zeven eigenschappen van effectief leiderschap uit voortvloeien en door deze eigenschappen – ofwel regels – aan te leren creëer je duurzaam geluk wat tot een succesvol leidt. Je paradigma.

S. Covey stelt dat je paradigma je referentiekader is wat net als een landkaart een eenvoudige verklaring geeft van de omgeving waarin wij ons bevinden. Hierbij zijn twee categorieën onder te verdelen (1) kaarten van hoe de dingen zijn (de werkelijkheid) en (2) kaarten van hoe de dingen moeten zijn (onze waarden). En S. Covey gaat verder, deze paradigma’s bepalen het gedrag en hebben bijgevolg een enorme invloed. Ze vormen de lens waardoor we naar de wereld kijken. Ons zicht. Beeld. Een paradigmawisseling – of die nu plotseling of geleidelijk gecreëerd wordt – is volgens S. Covey de belangrijkste kracht achter een radicale verandering naar een succesvol leven.

“Vandaag de dag zien we maar al te vaak dat iemand zich gedraagt als een robot. Hij begrijpt zichzelf niet en de enige die hij kent, is diegene die hij denkt te moeten zijn. Hij praat zonder te communiceren. Hij glimlacht zonder werkelijk plezier. Echte pijn voelt hij niet meer, alleen nog een onbestemde wanhoop. Over dit type mens kan men twee dingen zeggen. Hij lijdt aan een gebrek aan spontaniteit en individualiteit, waar ogenschijnlijk niets aan te doen is. Maar daarnaast valt niet te ontkennen dat hij lijkt op de meesten van ons.” (Erich Fromm geciteerd uit “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap”(P28); als scherpe visie op de Pragmatische Levenshouding)

De problemen die door de Pragmatische Levenshouding worden geschapen – na aanleiding van het citaat – zijn zo fundamenteel dat ze volgens S. Covey niet op een oppervlakkige manier kunnen worden opgelost: we hebben een ander niveau van denken nodig. Een paradigma dat gebaseerd is op principes die nauwkeurig het hele gebied van effectieve menselijke verhoudingen in kaart brengen. Gebaseerd op het principe: van binnen naar buiten. Dit betekent dat je de kern van je identiteit als kernpunt neemt: je paradigma’s, je persoonlijkheid en je motieven.

Van binnen naar buiten is een continu, natuurlijk groeiproces dat via een besef van onafhankelijkheid leidt tot het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Dit zou voor veel mensen een schokkende paradigmawisseling kunnen betekenen, omdat ze zo sterk geconditioneerd zijn op het sociale paradigma van de Pragmatische Levenshouding.

Om daaraan te werken heeft S. Covey zeven eigenschappen uitbedacht en –gewerkt, want het zijn deze eigenschappen die hier dienen als leidraad bij de voortgang op je groeicontinuüm: van afhankelijkheid (jij) via onafhankelijkheid (ik) naar wederzijdse afhankelijkheid (wij), waarbij deze laatste uiteindelijk tot de beoogde effectiviteit leidt en bijgevolg de doelstelling is. Effectiviteit wordt hier gedefinieerd –door S. Covey – op basis twee afhankelijke factoren: het geproduceerde (de gouden eieren) en het productieapparaat ofwel de middelen om te produceren (de kip). Met andere woorden effectiviteit is een kwestie van evenwicht, waarbij P voor productie staat en PM voor productiemiddel en moet op drie soorten middelen: materiële, financiële en menselijke worden nagestreefd.

Comments 4

 1. Mag ik je ook even attent maken op een ander belangrijk punt van effectief leiderschap: je moet je ideëen kunnen verkopen.

  je tekst is lang en saai; ik lees zulke shit niet.
  Schrijf kort, krachtig en boeiend aub!

 2. @generatie zzz: dan wil ik je toch bedanken voor je constructieve bijdrage aan een tekst die jij erg saai en lang vindt. Je zult wel afgezien hebben?

  Deze tekst – en diegene die volgen onder deze topic – zijn in eerste instantie samenvattingen van S. Covey’s gedachten (lees: hoofdstukken), zodat jij – de lezer – zonder het boek te lezen de belangrijkste inhoud ook kent.

  Daarbij spijt het me zeer dat de tekst lang en wellicht saai is, maar m.i. vraagt de tekst (en het boek) niet om een inkrimping vanwege het moeilijke en delicate onderwerp.

  Effectief leiderschap is omslachtig en kent veel variabelen, maar dat maakt het leerzaam en interessant. Als jij – generatie zzz – op zoek bent naar korte leuke anekdotes m.b.t. enigsinds hetzelfde onderwerp dan raad ik je de tien-minutenstrategie van Fiona Harrold aan.

  Kun je je nader verklaren met hetgeen je bedoelt met: “Je moet je ideeen kunnen verkopen”?

 3. Het is goede tekst, waar je effectief tijd voor moet nemen. Maar dat neem ik, in alle miserie der griepheid onder werkuren, er graag bij.

  Ik denk dat Generatie zzz een leuke hap in de bijt wilde maken maar presenteert wil sterke argument; ideeen verkopen. Want een leider kan enkel leiden als volgelingen heeft toch? Maarrrr.. ik heb grijs vermoeden dat dit nog niet aan de orde is. Jouw tekst bevestigd dit vermoeden. Het is tenslotte de inleiding.

  Jij lees graag van zulke boeken, Lodi. Welke aantrekkingskracht heeft zulke boeken voor jou? (naast het louter tijd doden in de trein..ha ha)

 4. @Scherson: allereerst veel beterschap toegewenst.

  De tekst is inderdaad niet bedoelt om er ‘al fietsend’ door te gaan en vraagt een zekere interesse in de topic. Anders krijg je o.a. bovenstaande reacties van generatie zzz. (No offence)

  Een eerste keer kon ik het argument “het verkopen van ideeen” nog negeren, maar er wordt duidelijk naar een reactie gevraagd.

  Ten eerste heb ik nog geen enkele eigenschap van effectief leiderschap genoemd en toch worden er al eigenschappen aangereikt.

  Helaas – en zo kom ik bij mijn tweede punt – draagt het niets bij tot de eigenschappen waar ik het over wil hebben. Ik heb het hier nl. niet over leiderschap in termen van een groep leiden – zoals jullie dat bedoelen – maar over zelfmanagement.

  Vanuit jullie optiek op leiderschap kan ik jullie enkel gelijk geven als je een leider niet gelijk stelt aan een ondernemer.

  Dit begrip is eveneens mijn motivatie om dergelijke boeken te lezen. Eigen conclusies mogen hier getrokken worden. Niettemin begrijp ik jullie standpunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *