Social Identity Theory toegepast op IKKI NV

Lodi Planting Inspiratie Leave a Comment

Zojuist las ik op Marketingfacts.nl een bijzonder interessant artikel over community management: Richtlijnen voor een online community – Social Identity Theory.

In dit artikel wordt in eerste instantie uitgelegd wat Social Identity Theory is. Kort samengevat komt het neer op dat iedereen de nood heeft om ergens bij te horen. In de sociologie noemt men dit het wij/zij principe. Vervolgens maakt de auteur de link tussen theorie en online communities en maakt hij een guideline van zeven punten.

  1. duidelijke, vastomlijnde en identificeerbare groep
  2. groeien in zelfwaardering en persoonlijke groei
  3. een sterke community-cultuur
  4. unieke identiteit
  5. losse structuur
  6. veel communicatiemogelijkheden en veel aanleidingen bieden om informatie uit te wisselen
  7. creëer het community-merk samen

Goed, maar wat betekent dit met het oog op mijn functioneren als community manager bij IKKI en voor IKKI zelf? Het lijkt mij dus een goede les om bovenstaande guideline eens af te toetsen.

Hiervoor begin ik met een definitie. IKKI NV (in België) wordt gedefinieerd als een online carrière community voor freelancers met drie mogelijkheid. Ten eerste is IKKI een marktplaats waar freelancers en opdrachtgevers samenkomen. Ten tweede bestaat er de netwerk-mogelijkheid zoals daar ook LinkedIn en in mindere mate Facebook zijn. Tot slot biedt IKKI allerlei services aan voor de freelancers: denk maar aan de campagne van de huilende factuur; de aangeboden opdrachten; de mogelijkheid om artikelen te plaatsen (bloggen), groepen te creëren of het aanmaken van een bedrijfsprofiel; vragen stellen aan een coach; enzovoorts.

Als we dan terugkeren naar de guideline is punt 1 makkelijk te herleiden uit de definitie. IKKI haar geïdentificeerde groep zijn de freelancers. Doordat IKKI allerlei extra services aanbiedt, poogt IKKI groei en zelfwaardering te bewerkstelligen bij de doelgroep. Daarnaast hoopt IKKI ook op contacten tussen de freelancers onderling, zodat er bijvoorbeeld op die manier nieuwe concepten ontstaan.

Ik weet niet of IKKI al een sterke community cultuur heeft of een unieke identiteit. In feite bestaat IKKI in België nog niet lang genoeg, mijn inziens, om hier al aan te voldoen. Eens te meer omdat IKKI ook de intentie heeft om de richting in te gaan die de IKKI-leden wensen uit te gaan. Voor dat betreft voldoet IKKI wel al aan het vijfde punt: een losse structuur.

Naar mijn bescheiden mening, maar corrigeer me als ik het niet juist heb, biedt IKKI voldoende mogelijkheden om met ons in contact te komen. IKKI is o.a. actief op Twitter, Facebook en Linkedin en deze sociale media worden dan ook ingezet om alle aangeboden services van IKKI tentoon te spreiden. Zo ook interviews met IKKI-leden. Op deze manier krijgen zij hun spreekwoordelijke “15-minutes of fame” en kan IKKI haar ideeën één-op-één uitleggen en het community merk samen creëren.

Dit is natuurlijk mijn perceptie, dus ik hoor graag de mening van jullie. Hoe zien jullie IKKI? En hoe zien jullie mijn functioneren? Laat jullie horen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *