6 grootste uitdagingen van freelancer (Lodi Planting.com)

De uitdagingen van freelancers zijn niet op één hand te tellen. Maar wat zijn de 6 grootste uitdagingen van freelancers? En wat zijn de mogelijke oplossingen? Lees het in dit artikel.

De 6 grootste uitdagingen van freelancers

Elke freelancer kent uitdagingen (niet hetzelfde als zorgen).

Wat is jouw grootste zorg als freelancer- (LodiPlanting.com)

Maar deze uitdagingen zijn niet voor elke freelancer dezelfde.

Wat de ene freelancer eenvoudig vindt, kan voor de andere moeilijk zijn.

En vice versa.

Toch kennen veel freelancers dezelfde uitdagingen.

Zo blijkt uit onderzoek van Survey Monkey in samenwerking met 99 designs.

Hoewel het onderzoek zich toespitste op webdesigners denk ik dat veel freelancers de 6 grootste uitdagingen van freelancers zullen herkennen.

 1. Client’s lack of direction.
 2. The client has unrealistic expectations.
 3. Client doesn’t understand.
 4. The client doesn’t provide.
 5. Getting paid on time.
 6. Getting paid what I am owed.

Wat is jouw grootste uitdaging (LodiPlanting.com)

Herken jij je in (één van deze) uitdagingen?

Ik herken deze uitdagingen al zeker.

De 6 uitdagingen van freelancers uitgelegd

Laat ons de 6 grootste uitdagingen van freelancers in detail bekijken.

Meer nog, laat ons mogelijke oplossingen bedenken voor de uitdagingen.

 1. Client’s lack of direction

Het gebrek aan richting is één van de grootste uitdagingen van een freelancer.

Tegelijkertijd is dit eveneens één van de grootste frustraties.

Hoe weet jij immers of en hoe jij de klant kunt helpen met zijn/haar probleem als de klant zelf niet goed weet wat zijn of haar probleem is?

Waarmee kan ik jou helpen- (LodiPlanting.com)

Het is een gegeven dat niet elke klant perfect weet wat het probleem is.

Voor hen is het daarom moeilijk om een goede probleemomschrijving te geven.

In plaats van gefrustreerd te zijn, kun je dit gegeven beter accepteren en denken in oplossingen. Dit doe je door te focussen op de zaken waar je wel invloed op hebt.

Zo kun jij wel heel goed jouw aanbod / oplossingen (voor problemen) beschrijven.

Op deze manier kun je er voor zorgen dat de klant zich herkent in jouw tekst waarin je de probleemstelling hebt beschreven.

Idealiter laat je ook zien hoe jij dit dan kunt oplossen voor de klant.

Of nog beter: zet je de klant aan tot actie.

Mijn eigen voorbeeld.

Veel freelancers hebben wel een idee wat er op hun moet komen.

Maar niet elke freelancer heeft hier een exact beeld bij of weet wat er allemaal bij komt kijken.

Daarom heb ik een online briefingdocument gemaakt.

Dit document overloopt een aantal belangrijke aspecten van een website.

Hierdoor wordt de klant uitgedaagd om over zijn/haar website na te denken.

Het grote voordeel voor mij is dat ik een veel beter idee heb wat de klant verwacht.

Een mooi bruggetje naar de tweede uitdaging van freelancers.

 1. Client has unrealistic expectations

De tweede grootste uitdaging voor freelancers is het managen van verwachtingen.

Soms heeft de klant immers onrealistische verwachtingen. Maar een verwachting is een onuitgesproken overeenkomst tussen twee of meerdere personen.

Dat maakt het managen van verwachtingen één van moeilijkste dingen als freelancer.

Toch is het enorm belangrijk, voor beide partijen, dat dit goed wordt gedaan.

Het managen van verwachtingen (LodiPlanting.com)

Er zijn een aantal tips om dit goed te doen:

 • Maak goede afspraken op voorhand.
 • Hanteer een overzichtelijk proces.
 • Communiceer duidelijk en openlijk.
 • Begin met je eigen verwachtingen.

Via deze tips probeer ik de geschepte verwachting(en) te respecteren.

Mijn eigen voorbeeld.

Freelancers die hun website door mij laten maken verwachten dat deze binnen 1 maand live staat. Maar dit kan ik alleen als ik een vaste manier van werken heb.

Deze manier van werken keert regelmatig terug.

Zo lees je het op mijn website, op het briefingdocument, maar ook in de offerte.

Doordat ik de verwachtingen herhaal weten mijn klanten enerzijds wat zij van mij mogen verwachten, maar ook wat ik van hen verwacht.

 1. Client doesn’t understand

Een andere grote frustratie is dat de klant het/iets niet begrijpt.

Als een klant iets niet goed begrijpt, dan heb jij het niet goed uitgelegd.

Dit is even simpel als confronterend.

Het is een gegeven dat de klant niet dezelfde kennis, woordenschat, etc. heeft als jij.

Dat is vaak überhaupt de reden waarom de klant jouw product en/of dienst afneemt.

Winstgevende websites

Wanneer de klant dus iets niet begrijpt, dan is het aan jou om het (nog eens) uit te leggen, te verdiepen of het misverstand op te helderen.

De beste manier om dit te doen is door vragen te (blijven) stellen aan de klant.

Totdat jij een duidelijk beeld hebt over wat de klant niet begrijpt.

Pas dan heeft het zin om (nog eens) uit te leggen wat je initieel bedoelde.

Dit betekent overigens niet dat de klant altijd gelijk heeft.

Net zoals dit ook niet betekent dat jij altijd gelijk hebt.

Zoals vaak ligt de waarheid ergens in het midden.

 1. Client doesn’t provide

De vierde grootste uitdaging van freelancers is, de dingen aangeleverd krijgen die je nodig hebt om jouw service te kunnen leveren.

In andere woorden, klanten laten het soms na om input, feedback, documenten, etc. te voorzien waardoor jij niet verder kunt werken.

Hierdoor kan jouw planning in gevaar lopen (met de gevolgen van dien).

Dus hoe zorg je er voor dat jouw klanten wel de gewenste en nodige input leveren?

Mijn eigen voorbeeld.

Ik ben afhankelijk van de teksten en visuele elementen die de klant mij aanlevert. Zonder dat kan ik geen (winstgevende) website (op tijd) opleveren.

Daarom hamer ik in het briefingdocument ook op hun verantwoordelijkheden.

Zonder alle benodigde input begin ik niet met het bouwen van de website.

In die zin heeft dit ook te maken met het managen van verwachtingen.

Maar soms zijn er situaties en moet je de klant achter zijn veren blijven aanzitten.

In dat geval kun je (tot op zekere hoogte) enkel blijven opvolgen.

Mijn regel is dat ik maximaal 3 keer (of een maand in tijd) opvolg.

Heb ik dan nog niet mijn input, akkoord, … dan is het ‘tant pis’ voor de klant.

Soms moet je als freelancer op je strepen staan en beslissingen durven nemen.

 1. Getting paid on time

Ik dacht dat de meeste problemen van freelancers gerelateerd waren aan geld.

Maar op tijd betaald worden is pas de vijfde grootste uitdaging voor freelancers.

De rekeningen komen met regelmaat binnen.

Maar dit geldt niet voor je salaris (en het maakt niet uit hoe hard je werkt).

 • Je wordt niet betaald als je op vakantie gaat.
 • Je wordt niet betaald als je ziek bent.
 • Je weet niet of je klanten je op tijd gaan betalen.
 • Je weet niet of je klanten je überhaupt gaan betalen.
 • Je krijgt geen extra voordelen zoals werknemers dat doen.
 • Je hebt een erg onregelmatig inkomen.

Dit maakt een heleboel mensen erg angstig, onzeker en twijfelend.

Deze onzekerheid wordt gevoed door onwetendheid of kennis.

10k challenge (LodiPlanting.com)

Veel freelancers het moeilijk vinden om:

 • de ideale klant te bepalen.
 • meer nieuwe klanten binnen te halen.
 • een prijs te plakken op mijn aanbod.
 • alles zelf te doen in de tijd die voorhanden was.

Logisch dat freelancers het dan moeilijk vinden om zijn boterham te verdienen.

Dus wat kun je doen om wel op tijd te worden betaald?

Mijn eigen voorbeeld.

Ik begin niet met het maken van een website voordat (minstens 40% van de) factuur is betaald. Ja, ik factureer (deels) op voorhand.

De idee hierachter is simpel.

Vanuit het perspectief van de klant.

Als klant kies je bewust om met mij samen te werken.

Hopelijk omdat je mijn websites mooi vindt (en niet enkel omwille van de prijs).

Door met mij samen te werken ga je ook bewust akkoord met de manier waarop ik werk. Deze staat immers uitgebreid beschreven in het briefingdocument.

Vanuit mijn eigen perspectief.

Door op voorhand te factureren ben ik zeker dat ik een deel (minstens 40%) van mijn kosten kan afboeken in mijn boekhouding.

En als mijn potentiële klant hier niet mee akkoord gaat.

Dan verwijs ik hem/haar met veel plezier door naar iemand anders.

Wij zouden dan immers nooit goed kunnen samenwerken.

Een ander voorbeeld van op je strepen (durven) staan.

 1. Getting paid what I am owed

De laatste en zesde uitdaging van freelancer is betaald worden op basis van kwaliteit in plaats van prijs. Oftewel krijgen wat je verdient.

Concurreren op prijs heeft vaak een averechts effect.

“If you pay peanuts, you get monkeys” – James Goldsmith

Daarnaast wil je als freelancer niet worden gekozen omdat je de goedkoopste was. Je wilt bewust worden gekozen.

Het waarom verschilt per freelancer, maar hopelijk heeft het iets te maken met de kwaliteit van je product of dienst of op zijn minst met wie jij bent.

Ga concurreren op kwaliteit in plaats van prijs!(LodiPlanting.com)

Dus hoe zorg je er voor dat je betaalt krijgt wat je verdient?

Het antwoord heeft te maken met concurreren op kwaliteit in plaats van prijs.

Deze laatste groep van freelancers herken je onder andere aan deze kenmerken:

 • Zij tonen hun persoonlijkheid in alles wat ze doen. Bijvoorbeeld in de vorm van verhalen (storytelling).
 • Zij handelen vanuit dedrie essentiële waarden voor freelancers: vrijheid, integriteit en zelfverwezenlijking;
 • Zij hebben een (virtueel) rolmodel of iemand die ze als voorbeeld gebruiken;
 • Zij kennen hunUnique Selling Point (USP) en denken continu na over de toegevoegde waarde die zij leveren;
 • Zij stellen elk jaarnieuwe doelen;
 • Zij communiceren via hun eigen website.
 • Zij gebruiken andere kanalen om verkeer naar hun website te halen.
 • Enzovoort.

Mijn grootste uitdaging (voor 2017)

Waar de 6 grootste uitdagingen aan voorbij gaan is mijn grootste uitdaging: het vinden van klanten (startende freelancers die een website nodig hebben).

Volgens mij is dit één van de allergrootste uitdagingen van freelancers.

Ik word hierin bijgestaan door onderzoek van FreelanceNetwork.be.

“Bijna de helft (cf. 250) van de freelancers haalt nieuwe klanten vinden aan als belangrijkste uitdaging om zijn inkomen verzekerd te zien.”

Zoals je wellicht weet is mijn doel voor 2017: 100 freelancers leren hoe zij zichzelf online (via hun eigen website) kunnen profileren om geld te verdienen.

Hoewel ik de afgelopen maand meer offertes dan ooit heb verstuurd (dank u LinkedIn experiment).

Is de teller na 3 maanden blijven steken op evenveel (3 van de 8) freelancers.

Dit is veel te weinig.

Te weinig om mijn doel te behalen.

Maar ook te weinig om er van te leven.

Daarom heb ik een aantal ingrijpende zaken gewijzigd.

Zo is heb ik de hoofdnavigatie aangepast.

Voorheen:

Oud menu (LodiPlanting.com)

Nu:

Nieuw menu (LodiPlanting.com)

Nu is het veel duidelijker wat je van mij kunt verwachten en wat ik graag wil dat je doet.

Ook kun je via de NOW pagina bekijken waar ik op dit moment aan werk.

Daarnaast heb ik hard gewerkt aan de workshop personal branding voor freelancers.

Deze workshop staat inmiddels ingepland voor 15 mei 2017 (ergens in Antwerpen).

Tot slot heb ik een nieuw experiment bepaald voor de maand maart.

Zo ga ik me focussen op het verdubbelen van het aantal bezoekers op mijn site. Zo wil ik van 1.000 naar 2.000 bezoekers gaan.

Ik ga er namelijk van uit dat ik dankzij meer bezoekers op mijn website meer mensen kan overtuigen om hun website bij mij te laten maken.

Heb jij een website nodig?

Of ken je iemand die een website nodig heeft?

Mag ik je dan door verwijzen naar deze pagina en doe ons beiden een plezier! :)

Goed dit gezegd zijnde ben ik benieuwd naar jouw grootste uitdaging?

Laat het me weten via hallo@lodiplanting.com.

[x_prompt type=”left” title=”Een betere freelancer worden?” message=” Ontvang elke 2 weken praktische tips over hoe jij een betere freelancer wordt. Deze tips krijg je automatisch en als eerste in je inbox.” button_text=”Word een betere freelancer!” button_icon=”toggle-on” href=” http://eepurl.com/_mpGz” target=”blank”]

[x_author title=”Over Lodi Planting”]
[x_recent_posts type=”post” count=”3″ orientation=”horizontal”]